Perfectdoor osiągnęło ważny etap w procesie restrukturyzacyjnym.

Jesteśmy elastycznym inwestorem i partnerem
Potrafimy szybko podejmować decyzje i przeprowadzać transakcje
Działamy na partnerskich i przejrzystych zasadach
17 marca 2023

Perfectdoor osiągnęło ważny etap w procesie restrukturyzacyjnym.

TEP Capital, fundusz private equity z siedzibą w Warszawie, informuje, że jego spółka portfelowa Perfectdoor („Spółka”) osiągnęła konsensus w sprawie długoterminowej struktury finansowania z bankiem finansującym, i tym samym osiągnęła istotny etap w procesie restrukturyzacji. 

W ramach umowy bank finansujący zgodził się na modyfikację dotychczasowej struktury finansowej, aby wesprzeć wspólnie z TEP Capital starania Spółki o przywrócenie jej pełnego potencjału.

Od momentu przejęcia Perfectdoor przez TEP w październiku 2022 roku, Spółka dokonała znaczących zmian w swojej działalności, a dostarczone przez TEP nowe finansowanie pozwoliło jej przejść przez okres spowolnienia na rynku.

"Cieszymy się z osiągniętego kompromisu i z podpisanej umowy, której zawarcie było naszym zdaniem w najlepszym interesie wszystkich interesariuszy Spółki" - powiedział Tomasz Woźniak, Partner Zarządzający TEP Capital. „W ciągu zaledwie czterech miesięcy naszej inwestycji udało się przekształcić Spółkę w jej najważniejszych obszarach; między innymi, ustanowiliśmy nowy zarząd, zredefiniowaliśmy strategiczne priorytety oraz przeprowadziliśmy sprzedaż nieoperacyjnych aktywów trwałych. Pozostajemy wysoce zaangażowani we wsparcie Perfectdoor w jej rozwoju, a już widoczne rezultaty sprawiają, że patrzymy w przyszłość z dużym optymizmem."

Zgodnie z kluczową częścią swojej strategii inwestycyjnej, TEP Capital zamierza pozostać inwestorem w Perfectdoor przez około 5 lat.

O Perfectdoor:

Perfectdoor to wiodący polski producent drzwi wewnętrznych ze stabilną bazą klientów w Polsce. Spółka posiada nowoczesny zakład produkcyjny w Kunowie i zatrudnia około 400 osób. W 2021 roku Spółka wyprodukowała około 600 tysięcy par drzwi i osiągnęła sprzedaż na poziomie około 150 milionów złotych.