Kontakt

Jesteśmy elastycznym inwestorem i partnerem
Potrafimy szybko podejmować decyzje i przeprowadzać transakcje
Działamy na partnerskich i przejrzystych zasadach

Polna Corner, ul. Progi 1/lok.3

00-634; Warszawa 

e-mail: [email protected]

careers: [email protected]