Inwestycje

Jesteśmy elastycznym inwestorem i partnerem
Potrafimy szybko podejmować decyzje i przeprowadzać transakcje
Działamy na partnerskich i przejrzystych zasadach
Nicator

Największy europejski producent folii do kontaktu z żywnością (ang. cling film).

Inwestycja: Marzec 2021

Perfect Door

Czołowy polski producent drzwi wewnętrznych i ościeżnic.

Inwestycja: Październik 2022

Domczar

Czołowy europejski producent zaawansowanych konstrukcje prefabrykowanych.

Inwestycja: Czerwiec 2023

Strategia inwestycyjna

Mamy elastyczne podejście inwestycyjne i jesteśmy w stanie dostrzec wartość w różnych częściach gospodarki i w różnych sytuacjach.

 

Obszary działalności

obszary działalności

Kryteria inwestycyjne

  • Rentowna i zdrowa główna działalność operacyjna lub jasna ścieżka do osiągnięcia rentowności.
  • Odpowiednia skala działalności, która pozwala uzasadnić rozmiar naszej inwestycji.
  • Stabilne fundamenty biznesu gwarantowane poprzez unikalny profil operacyjny, jakość posiadanej kadry, pozycję konkurencyjną lub silny wewnętrzny know-how.
  • Potencjał do dalszego rozwoju skali działalności poprzez akwizycje konkurencji, rozbudowę mocy produkcyjnych, usprawnienia lub ekspansję zagraniczną.