O nas

Jesteśmy elastycznym inwestorem i partnerem
Potrafimy szybko podejmować decyzje i przeprowadzać transakcje
Działamy na partnerskich i przejrzystych zasadach

TEP Capital - kim jesteśmy?

 1. TEP Capital jest funduszem private equity powstałym na początku 2020 roku z inicjatywy Tomasza Woźniaka oraz Eckhardta Thomasa.
 2. Koncentrujemy się na nabywaniu pakietów kontrolnych w przedsiębiorstwach będących liderami swoich branż z zyskiem operacyjnym przed amortyzacją (EBITDA) wynoszącym zwyczajowo pomiędzy 5 a 50 milionów złotych.
 3. Na jedną inwestycję przeznaczamy od 10 do 100 milionów złotych.
 4. Nasze podejście inwestycyjne jest elastyczne, a cały proces przebiega na partnerskich warunkach. Sprzedającym oferujemy zależnie od ich potrzeb możliwość sprzedaży części bądź całości posiadanych udziałów, akcji lub przedsiębiorstwa.
 5. Głównym inwestorem TEP Capital jest Thomas Gruppe wraz ze swoim właścicielem, Eckhardtem Thomasem. Thomas Gruppe jest niemieckim liderem rynku materiałów budowlanych (głównie prefabrykatów betonowych) z ponad 2 miliardami złotych przychodów. Eckhardt na co dzień zarządza Thomas Gruppe, w tym przeprowadzając w ciągu ostatnich trzech lat: (i) 14 akwizycji firm konkurencyjnych oraz (ii) inwestycje kapitałowe na ponad 800 milionów złotych.
 6. Tomasz Woźniak zarządza działalnością inwestycyjną TEP Capital. Tomasz posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w funduszach private equity w Warszawie i w Londynie.

TEP vs. Inne Fundusze PE (główne różnice)

Inne Fundusze Private Equity

Finalna decyzja inwestycyjna podejmowana przez 2 osoby zaangażowane w każdy etap projektu od samego początku.

Transparentny proces transakcyjny prowadzony przez osoby decyzyjne.

Finalna decyzja inwestycyjna podejmowana przez zewnętrzny komitet inwestycyjny, często dowiadujący się o transakcji na końcowym etapie badania due diligence.

Rozmyta decyzyjność i trudne do przewidzenia rezultaty przy finalizacji transakcji.

Środki funduszu znajdują się na bilansie inwestora – Thomas Gruppe.

Szybki proces transakcyjny bez zależności od zewnętrznych inwestorów.

Środki funduszu są „obiecane” przez zewnętrznych zagranicznych inwestorów.

Długa procedura „capital call” zależna od inwestorów zewnętrznych.

Brak określonego z góry czasu trwania funduszu i innych elementów sztywnej strategii inwestycyjnej.

TEP wraz ze sprzedającymi swobodnie decyduje o strategii na daną inwestycję.

Ścisłe kryteria horyzontu inwestycyjnego (zazwyczaj do 5 lat) i obiecana inwestorom
strategia na początku życia funduszu.

Los danej inwestycji zależy od ograniczeń nałożonych przez inwestorów (w tym czas, lewar finansowy czy dalsze inwestycje).

Thomas Gruppe – Silny Inwestor TEP Capital

Thomas Gruppe – Silny Inwestor TEP Capital
 • Thomas Gruppe powstało ponad 80 lat temu i obecnie prowadzi działalność w Niemczech, Danii, Holandii i Polsce. Grupa posiada łącznie prawie 90 lokalizacji produkcyjnych.
 • Grupa nieprzerwanie się rozwija, osiągając w 2018 roku przychody ponad 2 miliardy złotych.
 • Thomas Gruppe w latach 2017-19 zrealizowało inwestycje w wysokości ponad 800 milionów złotych.
 • Tylko w latach 2017-19 Grupa zrealizowała 14 akwizycji z czego 5 w Polsce (np. Ekobet Cementy sp. z o.o., KP1 Polska sp. z o.o. czy PRAEFA Sp. z o.o.).
 • Polska jest dla Thomas Gruppe rynkiem strategicznym, na którym Grupa chce rozwijać się poprzez akwizycje w swoim sektorze i dalsze inwestycje w posiadanych już zakładach.
 • TEP Capital jest jedynym dla Thomas Gruppe i Eckhardta Thomasa projektem inwestycyjnym poza rynkiem głównej działalności Grupy.
Thomas Gruppe – Silny Inwestor TEP Capital