Strategia inwestycyjna

Jesteśmy elastycznym inwestorem i partnerem
Potrafimy szybko podejmować decyzje i przeprowadzać transakcje
Działamy na partnerskich i przejrzystych zasadach

Mamy elastyczne podejście inwestycyjne i jesteśmy w stanie dostrzec wartość w różnych częściach gospodarki i w różnych sytuacjach.

Obszary działalności

obszary działalności

Kryteria inwestycyjne

  • Rentowna i zdrowa główna działalność operacyjna lub jasna ścieżka do osiągnięcia rentowności.
  • Odpowiednia skala działalności, która pozwala uzasadnić rozmiar naszej inwestycji.
  • Stabilne fundamenty biznesu gwarantowane poprzez unikalny profil operacyjny, jakość posiadanej kadry, pozycję konkurencyjną lub silny wewnętrzny know-how.
  • Potencjał do dalszego rozwoju skali działalności poprzez akwizycje konkurencji, rozbudowę mocy produkcyjnych, usprawnienia lub ekspansję zagraniczną.